คัดเลือกตัวแทนนักเรียน งานศิลปหัตกรรม 61

โพสต์7 พ.ย. 2554 23:42โดยพิพัฒน์ ตะภา
  
การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61
ของ ศูนย์เครือข่ายมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554
ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา