ปัจฉิมนิเทศ54

โพสต์26 มี.ค. 2555 01:11โดยluangpipat@gmail.com

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 26 มีนาคม 2555
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การมอบใบประกาศนียบัตร  การขอขมาครู  การรอดซุ้ม ผูกแขน
รับฟังบรรยายธรรมะ