ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์5 เม.ย. 2555 07:36โดยluangpipat@gmail.comโรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ประชุมผู้ปกครอง020455