ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์11 ก.ค. 2559 01:15โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
โรงเรียนฉิมพลีวิทยาดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

ประชุมผู้ปกครองปี59Comments