กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี59

โพสต์11 ก.ค. 2559 01:06โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
เด็กหญิงคริมา คงเหมือนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงรัชมน นิยมชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยปี59


Comments