ครูผู้สอนดีเด่น ปี2559

โพสต์10 ก.ค. 2559 23:47โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
โรงเรียนฉิมพลีวิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตร จากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศและเขตพื้นที่

ครูผู้สอนดีเด่นปี59


Comments