การอบรมโครงการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี 59

โพสต์16 ก.ค. 2559 22:52โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดฉิมพลี   ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมปี59Comments