กิจกรรมปี 2559

วันแม่แห่งชาติ ปี 2559

โพสต์21 ส.ค. 2559 23:24โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 23:28 ]

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ปีการศึกษา 2559 โดยในงานมีการแสดงของนักเรียนมากมาย

วันแม่ปี2559การอบรมโครงการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปี 59

โพสต์16 ก.ค. 2559 22:52โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดฉิมพลี   ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมปี59ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์11 ก.ค. 2559 01:15โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยาดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

ประชุมผู้ปกครองปี59กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี59

โพสต์11 ก.ค. 2559 01:06โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

เด็กหญิงคริมา คงเหมือนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กหญิงรัชมน นิยมชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยปี59


ครูผู้สอนดีเด่น ปี2559

โพสต์10 ก.ค. 2559 23:47โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยาขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเกียรติบัตร จากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศและเขตพื้นที่

ครูผู้สอนดีเด่นปี59


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 20:56โดยโรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 22:16 ]

นายปริญญา  บุญภูมิ ผอ.รร.ฉิมพลีวิทยา และนางเยาวภา  กล้าขยัน รอง ผอ.รร.  นำคณะครู นักเรียนร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1  กรกฎาคม  2559


1-6 of 6