เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

โพสต์24 พ.ค. 2558 18:52โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2558 19:14 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

      โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมางชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3