แนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

โพสต์28 ม.ค. 2559 21:08โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2559 21:09 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาสารพัดช่างชัยภูมิพร้อมทั้งสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่าน

แนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิComments