โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2558

โพสต์24 ก.ค. 2558 04:22โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2558 04:26 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

      โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558  ณ วัดฉิมพลี 
โดย พระมหาบุญเที่ยง ฐานสุโภ และ พระวิทยากร


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget