ลูกเสือสำรอง เดินทางไกล 2559

โพสต์17 ก.พ. 2559 20:00โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2559 20:01 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
ลูกเสือสำรอง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเข้าเรียนรู้ในฐานต่างๆ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยาลูกเสือสำรองเดินทางไกล59

Comments