สวัสดีปีใหม่2559

โพสต์30 ธ.ค. 2558 01:02โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2558 01:03 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
คณะครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยในภาคเช้า มีการจับของขวัญ
ภาคบ่าย ให้นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมกันถอดบทเรียน  ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget