เลี้ยงรับ เลี้ยงส่งครู

โพสต์29 ก.ค. 2558 23:02โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2558 23:06 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]


โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget