รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากยุงลาย

โพสต์20 พ.ค. 2558 22:46โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2558 22:50 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]
 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากยุงลาย โดย อสม.บ้านโนน ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เพื่อสำรวจภาชนะ ใส่น้ำซึ่งอาจมีลูกน้ำ และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget