ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 2559

กิจกรรมปี 2558

 • ลูกเสือสำรอง เดินทางไกล 2559 ลูกเสือสำรอง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกล ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเข้าเรียนรู้ในฐานต ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2559 20:01 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กิจกรรมจากนมโฟร์โมสต์ กิจกรรมดีๆจากนมโฟร์โมสต์ที่มาให้ความสุข และความสนุกสนานแก่นักเรียนพร้อมทั้งแจกเครื่องดื่มโฟร์โมสต์โอเมก้า 3,6,9  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ท ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2559 21:53 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • แนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาสารพัดช่างชัยภูมิพร้อมทั้งสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่าน
  ส่ง 28 ม.ค. 2559 21:09 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 2559  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  ส่ง 21 ม.ค. 2559 21:13 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2559 โรงเรียนฉิมพลีวิทยานำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันท ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2559 22:20 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วันเด็กแห่งชาติ 2559 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ให้กับนักเรียน ในวันที่ 8 มกราคม 2559
  ส่ง 12 ม.ค. 2559 18:45 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา