ผู้บริหาร

ตราสัญญลักษณ์

การศึกษาปฐมวัย

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

สอบ online

เวบไซด์ครู

ศูนย์เครือข่ายฯ

ฝากข้อความ

เวบไซด์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้ดูแลระบบ


แห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมปี 2557

 • นำเสนอห้องสมุด 3D  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  นำเสนอ ห้องสมุดมีชีวิต ในโรงเรียน (ห้องสมุด 3D) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ว ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 ระดับศูนย์ฯ เครือข่าย ในวันท ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:17 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    โรงเรียนฉิมพลีวิทยา พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:16 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:23 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • แห่เทียนเข้าพรรษา 2557 นายปริญญา  บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำคณะครูนักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557  ณ วัดโนนสูงสะอาด โดยเข้าร่วมขบวนแห ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2557 19:01 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา