รายงานผลการจัดการศึกษา 2557

กิจกรรมปี 2558

 • รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากยุงลาย  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากยุงลาย โดย อสม.บ้านโนน ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เพื่อสำรวจภาชนะ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 22:50 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมปี 2557

 • ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558
  ส่ง 21 มี.ค. 2558 00:22 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมการจัดรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน ปีการศึกษา 2557 ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  เมื่อว ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2558 23:29 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี ระดับชาติ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าประกวดมาร์ชชิ่งความดี ระดับชาติ ณ แฟชั่นไอส์แลนด์  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2558 18:41 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ณ วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
  ส่ง 17 ก.พ. 2558 03:07 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดงานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558
  ส่ง 13 ม.ค. 2558 23:47 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา