กีฬาสี 2558

กิจกรรมปี 2558

 • พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 ปี2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  ส่ง โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาสี 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2558
  ส่ง 7 ต.ค. 2558 02:55 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานเกษียณอายุราชการครูวีระชัย พรรณจิตต์ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการครูวีระชัย  พรรณจิตต์ ในวันที่ 18 กันยายน 2558
  ส่ง 22 ก.ย. 2558 00:31 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • รับการประเมินจาก สมศ. โรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับการประเมินจาก สมศ. วันที่ 10 กันยายน 2558
  ส่ง 10 ก.ย. 2558 18:58 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558
  ส่ง 6 ก.ย. 2558 19:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • สพฐ. ตรวจเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
  ส่ง 6 ก.ย. 2558 19:07 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา