วันเด็ก 2558

กิจกรรมปี 2557

 • งานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยาจัดงานวันเด็ก และ งานปีใหม่ 2558 ในวันที่ 9 มกราคม 2558
  ส่ง 13 ม.ค. 2558 23:47 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ  โรงเรียนที่เข ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2558 20:32 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล ปี 2557 ระยะทางจากโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ถึง โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร  วันที่ 30 ธันวาคม 2557
  ส่ง 6 ม.ค. 2558 19:38 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2557 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2557 ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ใน วันที่ 26 ธันวาคม 2557
  ส่ง 30 ธ.ค. 2557 01:14 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาร์ชชิ่งความดีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2557 03:59 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา