ไหว้ครู 2558

กิจกรรมปี 2558

 • ไหว้ครู 2558  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานไหว้ครู ปีการศึกษา 2558    ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
  ส่ง 3 ก.ค. 2558 04:04 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนบ้านไกล  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนบ้านไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:46 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใันวันที่ 4 มิถุนายน 2558
  ส่ง 4 มิ.ย. 2558 23:34 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558       โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการจ ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2558 19:14 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากยุงลาย  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากยุงลาย โดย อสม.บ้านโนน ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เพื่อสำรวจภาชนะ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2558 22:50 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา